Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

THƠ LÁI VÕ QUÊ - TUỔI TRẺ CƯỜI SỐ 524 (1.6.2015)

MÊ GÁI

Thích mái ghê nghĩa là mê gái
Là sa đà bàn nhan sắc đàn bà
Có máu dê nên mê người yêu dấu
Dẫu hoàng gia cũng hoang trẻ hoang già

TỰ TRÀO

Hết quyền lực cực liền nghe sếp
Lúc đương quyền cứ bạo cường điên
Khi đương chức không thuộc chương đạo đức
Mệt mình ôn đơn độc một mình ên!

VẬT GIÁ LEO THANG

Vật giá leo thang gạo lỏng nồi
Nỗi lòng xa xót bạn nghèo ôi
Ngồi eo sèo với bao gian khó
Gió khan đắng họng tái tê đời.

DẦU XĂNG TĂNG GIÁ

Dầu xăng tăng giá dạ giăng sầu
Đầu tiên trăn trở bạc tiền đâu
Giật gấu vá vai theo vật giá
Thâu đêm nức nhối nghĩ thêm đau

LỜI BỢM NHẬU

Một chai mai chột coi chừng!
Nhị chai nhai chị tưng tưng ngà ngà
Ba chai là bai nghe cha
Bốn chai cẩn thận kẻo mà bái chôn
Ngũ chai ngai chủ hùng hồn
Sáu chai sai cháu bếp cồn luộc tôm!

V.Q

.


 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.