Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TỨ TUYỆT HUẾ - Võ Quê

Image

Rả rích hạt tình mưa lãng mạn

Em thầm hong tóc cuối thềm hoa

Trang thơ mong ấm trời se lạnh

Bóng nước mỏng manh Huế thiệt là...

.

Ảnh: http://vietdethuong.com/viewtopic.php?f=133&t=118876&start=10&mobile=on

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.