Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Thuốc lá Cẩm Lệ bà Cửu Ới - TIỂU KIỀU

 
 
Tưới thuốc trên ruộng. Ảnh: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
 

Read more: Thuốc lá Cẩm Lệ bà Cửu Ới - TIỂU KIỀU

Print

HƯƠNG VỊ HUẾ QUA THƠ CA - TIỂU KIỀU

"...mùi hương của chén rượu ngon, chiếc bánh ngọt…tất cả thể hiện rõ qua những câu ca dao

của dân gian và ở câu thơ của những người tương tư Huế..."

Read more: HƯƠNG VỊ HUẾ QUA THƠ CA - TIỂU KIỀU

Print

NHỚ MÃI THẦY KÍNH YÊU - TIỂU KIỀU

"...Thầy dạy ngôn ngữ - môn học mà dân gian đã khái quát "phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam..."

Read more: NHỚ MÃI THẦY KÍNH YÊU - TIỂU KIỀU

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.