Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

HỘI THẢO VỀ LÉOPOLD CADIÈRE TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

 

 

photo

Thời gian: Trong ba ngày 07. 08 & 09 tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế, số 6 Nguyễn Trường Tộ, Huế.

Read more: HỘI THẢO VỀ LÉOPOLD CADIÈRE TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Print

Cầu Trường Tiền trong mắt tuổi thơ Huế.

Xin mời thân hữu bốn phương cùng các tuổi thơ Huế qua mấy nhịp cầu thơ...

Read more: Cầu Trường Tiền trong mắt tuổi thơ Huế.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.