Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

THÁI NGỌC SAN - NHÂN HẬU VÀ KHÍ PHÁCH

"Thơ Thái Ngọc San luôn là Nguồn Mạch Mới giữa lòng dân tộc và

ước mơ cháy bỏng về hòa bình, về một ngày mai đất..."

 

Cao pho

Read more: THÁI NGỌC SAN - NHÂN HẬU VÀ KHÍ PHÁCH

Print

VIẾT VỀ NHÀ THƠ XUÂN HOÀNG

Tôi vẫn đuổi bắt thơ suốt đời như đuổi bắt một vẻ đẹp vĩnh hằng...

 

16_nhatho39

Read more: VIẾT VỀ NHÀ THƠ XUÂN HOÀNG

Print

THI SĨ NGÔ KHA TRUNG THỰC MỘT ĐỜI THƠ

 

Lời vô tri bay đã cao như ánh mắt tù trên đỉnh núi mạch đất quê hương giờ lạnh rồi...

 

Thầy giáo Ngô Kha

Read more: THI SĨ NGÔ KHA TRUNG THỰC MỘT ĐỜI THƠ

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.